Enkele van de laatste vacatures:

Vacature Specialist Ouderengeneeskunde - Attent Arnhem

Wij zoeken een specialist ouderengeneeskunde voor 24 tot 36 uur per week in de regio Arnhem Overbetuwe.

De werkomgeving 


Attent Zorg en Behandeling heeft verschillende specialistische centra voor wonen met zorg en behandeling, kleinschalig georganiseerde zorg en thuiszorg. In de regio’s Arnhem Overbetuwe (AO) en Rheden Dieren Doesburg (RDD) zijn wij de grootste aanbieder voor onder andere geriatrische revalidatie (60 bedden), gerontopsychiatrie (40 bedden), somatiek (150 bedden) en psychogeriatrie (300 bedden). Er wordt in toenemende mate medische zorg en behandeling verleend in de eerste lijn. Er wordt intensief samengewerkt met bijbehorende professionele netwerken en organisaties, zoals de GGZ en ziekenhuizen.De functie


Als specialist ouderengeneeskunde ga je deel uitmaken van een professioneel medisch team dat volop in ontwikkeling is. Wij zoeken een specialist die een belangrijke rol wil spelen bij het vormgeven van deze nieuwe ontwikkelingen en die wil werken in een omgeving waar de professional aan zet is.


Je bent verantwoordelijke voor de kwaliteit van het zorgleefplan en je geeft inhoudelijk sturing aan het multidisciplinaire team. Je wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van ketenzorg en nieuwe zorgproducten gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van kwetsbare ouderen. Omwille van een goede medische continuïteit draai je mee in het rooster van de bereikbaarheidsdienst voor wat betreft de avond- en weekenddiensten. Functie-eisen en persoonskenmerken


Voor deze uitdagende functie zoeken wij een kandidaat die:
 • geregistreerd is als specialist ouderengeneeskunde;

 • uitstekende competenties beheerst ten aanzien van medisch handelen, communicatie, samenwerking, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionaliteit;

 • beschikt over gedegen kennis van de mogelijkheden en beperkingen van de aangrenzende disciplines;

 • een teamspeler is;

 • in het bezit is van een rijbewijs en auto;


·         Gastvrij, Respectvol, Integer en Professioneel (GRIP) is.


 

Ons aanbod


Het betreft een dienstverband voor onbepaalde tijd. De arbeidsduur bedraagt 24 tot 36 uur per week. De functie is ingedeeld in FWG 70 van de CAO VVT. Er geldt een toeslag van 5% voor deze functie. Je krijgt bij Attent een zelfstandige en verantwoordelijke functie met mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. 
» Vacature Specialist Ouderengeneeskunde - Attent Arnhem

Vacature Specialist Ouderengeneeskunde - ZorgSpectrum Nieuwegein

Als SO bent u verantwoordelijk voor de behandeling en begeleiding van cliënten met complexe samengestelde zorgvraag binnen de doelgroepen PG, somatiek, geriatrische revalidatie en dagbehandeling.
 

Ter versterking van het medisch team bij Zorgspectrum zoeken wij een

 


Specialist Ouderengeneeskunde (28-32 uur)


 

Functieomschrijving

 

Als Specialist Ouderengeneeskunde versterkt u een team dat bestaat uit 12 specialisten ouderengeneeskunde, 2 specialisten ouderengeneeskunde in opleiding en 3 praktijkverpleegkundigen. Dit team is verantwoordelijk voor de medische behandeling en begeleiding van cliënten met complexe samengestelde zorgvraag uit diverse doelgroepen binnen onze organisatie. Te weten psychogeriatrie, somatiek, geriatrische revalidatie, dagbehandeling, en het mobiel geriatrisch team (consultatiefunctie aan huis). Het takenpakket wordt samengesteld in overleg met de collega’s. Ervaring/Interesse in de palliatieve zorg heeft een voorkeur. Naast dagelijkse cliënten/patiëntenzorg wordt een proactieve inbreng verwacht met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en uit te zetten beleid.

Functie-eisen

 

 • geregistreerd als Specialist Ouderengeneeskunde

 • professionaliteit en sociale vaardigheid

 • proactieve en innovatieve houding om in te kunnen spelen op de toekomstige ontwikkelingen binnen het vakgebied en de ouderenzorg in brede zin

 • bezit van rijbewijs B en auto


 

Arbeidsvoorwaarden

 

 • arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO VVT FWG 70

 • dienstverband op basis van het overeengekomen aantal uren (28-32) per week

 • goede opleidingsmogelijkheden, het volgen van een kaderopleiding is bespreekbaar

 • uitdagende, innovatieve werkomgeving, in een professioneel en stabiel team


 


Zorgspectrum

Zorgspectrum biedt in Nieuwegein, Houten en Vianen ondersteuning aan mensen die als gevolg van een chronische aandoening beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Dit kan bij ons, in één van de (zorg)locaties of bij cliënten thuis. Persoonsgericht, Vakkundig, Samen en Veilig zijn hierbij onze kernwaarden. Dat geldt voor ons werk met onze cliënten en voor de samenwerking met collega’s, vrijwilligers en (zorg)partners.

Binnen “Behandeling en Expertise” werken specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, fysio- en oefentherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtistenen een muziektherapeut. Behandeling wordt aangeboden op de locaties van Zorgspectrum en/of aan huis in (de omgeving van) Nieuwegein, Houten en Vianen.


 

*Interne kandidaten die voldoen aan de in de vacature gestelde functie-eisen en/of medische urgentie hebben zullen de voorkeur krijgen bij invulling van de vacature

*Bij aanname vragen wij u een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen

 
» Vacature Specialist Ouderengeneeskunde - ZorgSpectrum Nieuwegein

Vacature Basisarts - Zorggroep Sint Maarten Twente

Ben jij de enthousiaste en gedreven basisarts met affiniteit voor de ouderenzorg die geneeskundige zorg wil leveren in Twente.
Per 1 februari 2017 zoeken we een enthousiaste en gedreven

BASISARTS,

met affiniteit voor ouderenzorg voor 28 uur per week

 

Introductie 

Maartje is onderdeel van Zorggroep Sint Maarten en biedt professioneel en betrokken: thuiszorg, kraamzorg, behandeling en revalidatie in heel Twente.

De vakgroep ouderengeneeskunde biedt behandeling in verschillende woon- en verpleegcentra van Zorggroep Sint Maarten in Twente. Daarnaast worden diverse vormen van een eerstelijnsgezondheids aangeboden zoals geheugen- en valpolikliniek en wordt geparticipeerd in projecten in de eerstelijns ouderenzorg.

De vakgroep ouderengeneeskundige bestaat uit zes ervaren artsen, twee praktijkverpleegkundigen, een physician assistant en een arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Ten behoeve van de avond-, nacht- en weekenddiensten wordt gewerkt met een verpleegkundige voorwacht.

 

Jouw functie

Je verleent geneeskundige zorg aan onze cliënten, onder supervisie van een ervaren specialist ouderengeneeskunde. Je krijgt de kans om ervaring op te doen in complexe ouderenzorg. Je kunt je kennis en vaardigheden vergroten door de begeleiding van oudere cliënten met verschillende ziektebeelden zoals polyfarmacie en psychogeriatrische problematiek. In een multidisciplinair team werk je nauw samen met paramedici en zorgmedewerkers. Je participeert in de medische bereikbaarheidsdienst voor verpleeglocaties van Zorggroep Sint Maarten in Twente.

 

Jouw profiel:

 • Geregistreerd basisarts;

 • Ontwikkelingsgericht en affiniteit met ouderen;

 • Gericht op samenwerking in een multidisciplinair team;

 • Goede communicatieve vaardigheden en flexibel inzetbaar;

 • Zelfstandig, ondernemend, flexibel en in bezit van een rijbewijs.


 

Wij bieden

We bieden je een leuke functie in een prettige werkomgeving, met ruimte voor eigen initatief en de mogelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling. In onderling overleg kan van het aantal geboden uren per week worden afgeweken. Op je dienstverband is de cao VVT van toepassing. Het dienstverband wordt aangegaan voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vaste aanstelling. Om je goed voor te bereiden op je werk, bieden we je de mogelijkheid om de driedaagse introductiecursus ouderengeneeskunde van SOON te volgen. Als je enthousiast bent over de ouderengeneeskunde en wij achten je geschikt voor de functie van specialist ouderengeneeskunde, dan bestaat de mogelijkheid om de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te volgen.
» Vacature Basisarts - Zorggroep Sint Maarten Twente

Vacature Basisarts - Attent Zorg en Behandeling Arnhem

Attent zorg en behandeling zoekt een basisarts voor 32 tot 36 uur.

De werkomgeving
Attent Zorg en Behandeling (Attent) biedt cliënten kwalitatief hoogwaardige complexe zorg aan in zowel intra- als extramurale settingen. De verschillende locaties van Attent kennen een sterk doelgroepenbeleid zoals geriatrische revalidatie, somatiek, gerontopsychiatrie, (gespecialiseerde) psychogeriatrie en palliatieve zorg. Steeds meer activiteiten richten zich op het bieden van complexe zorg en behandeling in de thuissituatie. Er wordt in toenemende mate intensief samengewerkt met verschillende professionele netwerken en organisaties (GGZ, ziekenhuis). Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van zorgpaden. Attent is aangesloten bij het UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen). Uiteraard bestaat er ruimte om als professional te specialiseren.

De functie
Als basisarts:
– ga je deel uitmaken van een enthousiast team bestaande uit specialisten ouderengeneeskunde en basisartsen in opleiding;
– verleen je multidisciplinaire zorg aan cliënten;
– ben je – onder begeleiding van een specialist ouderengeneeskunde – verantwoordelijk voor de kwaliteit van het multidisciplinair behandelplan en geef je inhoudelijk sturing aan het multidisciplinaire team;
– word je actief betrokken bij de ontwikkeling van ketenzorg en nieuwe zorgproducten gericht op het verbeteren van de levenskwaliteit van kwetsbare ouderen;
– draai je omwille van een goede medische continuïteit mee in het rooster van de bereikbaarheidsdienst voor wat betreft de avond- en weekenddiensten.

Functie-eisen en persoonskenmerken
Wij zoeken een kandidaat die:
– een afgeronde opleiding geneeskunde (inclusief BIG registratie) en affiniteit met ouderengeneeskunde heeft;
– beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden;
– actief de samenwerking zoekt met collega’s, de zorgteams en paramedici;
– stressbestendig is en prioriteiten kan stellen;
– goed zelfstandig kan werken;
– in het bezit is van een rijbewijs en een auto;
– Gastvrij, Respectvol, Integer en Professioneel (GRIP) is.

Ons aanbod
Het betreft een dienstverband voor bepaalde tijd met ingang van 1 januari 2017 voor de duur van een jaar met de intentie dit om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. De arbeidsduur bedraagt 32 tot 36 uur per week. De functie is ingedeeld in FWG 65 van de CAO VVT.

» Vacature Basisarts - Attent Zorg en Behandeling Arnhem